Folkemøte om etterbruk av Syltøy skule

Syltøy Grendalag skipa til folkemøte om etterbruk av Syltøy skule, 16. oktober.

Føremålet var å skaffa eit grunnlag for innspel til kommunen i denne saka, som skal handsamast i november/desember.

Innspelet er no sendt til kommunen, ved Eigedomssjefen, og kan leses her: Innspill – Etterbruk av Syltøy Skule – fra Syltøy Grendalag (PDF)

Dette innlegget vart posta under Informasjon frå styret. Bokmerk permalenkja.