Utstyr for utlån

Nedanfor finn du ein oversikt over det utstyret grendalaget disponerer og som medlemmane kan få låna. Om du ynskjer å bruka noko så ta kontakt med styret.

Utstyr Merknad
Bord og klappstoler Det kan vera lurt å reservere desse i god tid.
Stillas Sjå merknad under
Videokanon
Instrumenter Gitar, bass, trommesett og mikrofoner i musikkrom på skulen
Treningsmatter For felles bruk i gymsalen
Manualer For felles bruk i gymsalen
Stepper For felles bruk i gymsalen
Treningsstrikk For felles bruk i gymsalen

Stillas

Grendalaget har stillas på vel 80 kvm for utleige til medlemmene og støttemedlemmer. Leigeprisen er kr. 500,- pr. veke dei to første vekene, deretter kr. 1000,- pr. veke. Ta kontakt med styret om du ynskjer å leiga. Ved leie skal leiekontrakt fylles ut.