Utleige av grendahuset

Grendalaget leier ut lokaler til konfirmasjon, bryllup, bursdager og andre selskap. Les mer om våre leievilkår og sjekk når lokalene er ledige her.

Posta under Uncategorized

Adventskafe

Det blir adventskafe søndag 1. desember kl 16.

Vel møtt!

Posta under Uncategorized

Vi er nå på Facebook!

Søk opp Syltøy Grendalag

Posta under Uncategorized

Ryddeaksjon 2018

Mandag 7. mai klokken 18.00.

Oppmøte på snuplassen

Posta under Uncategorized

Ryddeaksjonen 2017

Syltøy Grendalag gjennomfører sin Ryddeaksjon 2017 Tirsdag 9.mai frå kl. 18

Posta under Uncategorized

Informasjon frå grendalaget, april 2017

Referat frå årsmøtet

Referatet er lagt ut på heimesida, og du finn det her

Styresamansetning:

Styret konstituerte seg slik:

Kåre Lillebø, leder

Eldbjørg Syltøy, nestleder

Ove Geir Stusdal, kasserer

Beate Johansen, sekretær

Jan Helge Syltøy, styremedlem

 

Medlemsmøte 2. mai kl. 19:00 i grendahuset

Det blir medlemsmøte 2. mai kl. 19 i grendahuset (kjøkenet).

Vi skal ta stilling til avtaleforslaget for kjøp av grendahuset. Avtaleforslaget med økonomisk oversikt blir sendt ut på epost i forkant. På møtet vil vi og be om at medlemmene melder seg på ulike arbeidsgrupper som er klar til innsats om/når vi overtek huset. Eksempel på grupper:

  • Husgruppe som driftar huset praktisk, klargjer til utleie, har tilsyn med bygg og inventar, gjer innkjøp av forbruksartiklar, ansvar for utleige, osv.
  • Basargruppe (adventskafékomité)
  • Dugnadsgruppe som stiller opp ved større arbeidsoppgaver, eks. skifta kledning
  • Andre grupper og utvalg som kan kan arbeida med utleigereglar og prisar, kostnader og inntekter, osv.

Ryddeaksjon

Ryddeaksjonen i år blir 9. mai kl. 18. med oppmøte på snuplassen. Vi skal rydda langs kommune- og fylkesveg, i badevikja, og langs strender på Kylderen og nordover til Flatholmen så langt vi rekk. Det kjem meir informasjon i forkant av ryddeaksjonen.

Faktura

Faktura for innbetaling av medlemskontingent vil bli sendt ut med det første

 

Helsing

Styret

Posta under Uncategorized

Aktivitetskvelder for 1.-7. klasse

Torsdag 27.10, kl. 18:30-20:30, blir det Halloween-feiring på Syltøy Grendahus.

Torsdag 24.11, samme klokkeslett, blir det julebord.

Se hele invitasjonen her

Posta under Uncategorized